1. Omfattning och åtaganden

Det finns inga genvägar om man ska lyckas med ett webbprojekt. Det krävs resurser både från leverantör och kund. Allt för ofta underskattas kundens egna arbetsinsatser, med förseningar och frustration som resultat.

Därför måste det finnas en projektbudget som inte bara avser kostnaden för leverantören utan även inkluderar kundens egna arbetstimmar.

Det är alltid vår uppgift att ta fram ett underlag som ni kan att ta ställning till.

2. Från tanke till struktur

En av de viktigaste delarna av alla projekt infaller precis i början när tankar och idéer ska omvandlas till något konkret. Detta ska stå till bas att utgå ifrån när vi börjar skapa den nya hemsidan.

Därför inleds alla våra projekt med en workshop baserad på Business impact mapping, i syfte att få fram att få fram så mycket väsentlig information som det bara går.

3. Skapa en plattform

Workshopen ger oss det underlag vi behöver för att skapa ”User Stories”, flödesscheman och ett första grovt utkast en sk dispositionsskiss (wireframe). Från den jobbar vi fram en interaktiv dispositionsskiss där ni kan klicka sig runt i skissen.

4. Dags för formgivning!

Den visuella kommunikationen via hemsidan sätter standarden för hur kundens varumärke ska uppfattas och iakttas av besökarna. För många är exponeringen via hemsidan enda chansen och då gäller det att tala ett tydligt och elegant formspråk. Delta tar er grafiska profil och bygger webblösningar i absolut framkant.

5. Hängslen och skärp

I dag ska en hemsida även vara anpassad för plattor och telefoner. Det innebär att testningen behöver vara mycket mer omfattande än tidigare. Därför använder vi både manuell och automatiserad testning. Efter lansering körs automatiska tester löpande för att säkerställa drift och funktionalitet på hemsidan.